Usługi – uzdatnianie wody, nadzór technologiczny oczyszczalni i inne

W ramach współpracy oferujemy Państwu usługi z zakresu uzdatniania i oczyszczania wody i nie tylko. Co możemy dla Państwa zrobić?

1.  Optymalizacja procesów oczyszczania i uzdatniania

Duże zapotrzebowanie na wodę w przemyśle skłania przedsiębiorców do inwestycji w optymalizację procesu oczyszczania ścieków. Efektywne zarządzanie wodą i jej uzdatnianie ma ogromne znaczenie dla gospodarki wodno-ściekowej w zakładach produkcyjnych i nie tylko. To rozwiązanie jest korzystne zarówno ze względu na długoterminowe oszczędności w firmie, jak i na ochronę środowiska naturalnego.

2.  Nadzór nad eksploatacją oczyszczalni

Nadzór technologiczny oczyszczalni i urządzeń wodno-kanalizacyjnych jest konieczny. Dzięki temu mamy gwarancję, że wszystko działa poprawnie i nie ma ryzyka awarii. Jeżeli problemy zostaną wcześnie wykryte, mamy więcej czasu na podjęcie odpowiednich kroków naprawczych. W przedsiębiorstwach nadzór oczyszczalni jest obowiązkowy. Regularne badanie pracy oczyszczalni i monitoring jakości ścieków jest niezbędny dla prawidłowego działania oczyszczalni.

3.  Doradztwo technologiczne

Profesjonalne doradztwo technologiczne obejmuje przede wszystkim:

  • wybór najlepszej technologii oczyszczania ścieków, materiałów i schematu technologicznego
  • dobór preparatów i urządzeń do uzdatniania wody

Wiemy, jak ogromne ma to znaczenie dla efektywności oczyszczalni i kosztów jej eksploatacji. Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i oferujemy usługę doradztwa naszych technologów i ekspertów.

4.  Dobór chemikaliów

Dobór odpowiedniej chemii specjalistycznej ma kluczowe znaczenie dla skutecznego oczyszczania wody. Zależy od wielkości instalacji i wymaganego stopnia oczyszczania oraz planowanych kosztów eksploatacji instalacji. Wybór preparatów jest duży, od proszków i tabletek po płyny. Oferujemy bogatą ofertę bezpiecznych, skutecznych środków do uzdatniania wody.

5.  Odwadnianie osadów przewoźną prasą

Odwadnianie to proces usuwania wody z osadu i ma za zadanie zmniejszenie jego objętości i ilości. Wykonujemy usługę odwadniania osadów z użyciem profesjonalnych urządzeń, takich jak przewoźna prasa do odwadniania. Dzięki temu mamy możliwość wykonania usługi w dowolnym miejscu.

6.  Badania laboratoryjne i w skali makro

Systematyczne badania laboratoryjne mają na celu kontrolę pracy i skuteczności działania oczyszczalni. Pozwalają na określenie jakości i składu chemicznego ścieków.

7.  Czyszczenie dyfuzorów powietrza

Dyfuzory napowietrzające mogą ulegać zanieczyszczeniu i wymagają regularnego czyszczenia. Odpowiednia konserwacja urządzeń pozwala zachować je w dobrej kondycji przez lata. Oferujemy Państwu przegląd i efektywne metody czyszczenia dyfuzorów powietrza.

8.  Dobór i montaż stacji dozujących

Stacje dozujące służą do przygotowania i dozowania chemii standardowej i specjalistycznej w oczyszczalniach ścieków. Właściwie dobrane pozwalają dostarczyć właściwą ilość preparatu i zoptymalizować koszty eksploatacji maszyny. Zajmujemy się wyborem i instalacją stacji dozujących w państwa przedsiębiorstwie.

Bądźmy w kontakcie

Zadzwoń lub napisz do nas.
Zapraszamy także do siedziby naszej firmy w Łodzi.